stavební a obchodní firma Radek Fojtík Benešov

Vážení obchodní přátelé,


   dovolte mi, abych Vám představil moji stavební firmu, která byla založena v roce 1997 a je ve výhradním vlastnictví  Radka Fojtíka. Do současné doby podnikám  jako fyzická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku a mé ručení není tudíž limitováno  majetkem a základním jměním firmy.

dum_1 dum_2